Vneco vừa ký hợp đồng tổng thầu cung cấp vật tư, thiết bị và xây lắp (PC) công trình trạm biến áp 220 kv (GIS) và ngăn lộ mở rộng trạm 220 kV thuộc Dự án cụm Điện gió Cà Mau 1 vớI giá trị 428 tỷ đồng.

20 / 07 / 2121 | Tin tức và Sự kiện

Vào ngày 19 /7 /2021, Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam( VNECO) đã ký hợp đồng Tổng thầu cung cấp vật tư, thiết bị – xây lắp (PC) với Chủ đầu tư là Công ty CP Năng lượng Cà Mau 1A, Đơn vị đại diện Chủ đầu tư là Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở Hạ tầng số 9 HN để thực hiện cung cấp vật tư, thiết bị và xây lắp Trạm biến áp 220 kV ( Trạm GIS) và ngăn lộ mở rộng Trạm 220 kV thuộc dự án  điện gió Cà Mau 1, nhằm thực hiện đấu nối vào hệ thống điện quốc gia, giá trị hợp đồng là  428 tỷ đồng. Đây là Hợp đồng PC Trạm biến áp 220 kV ( Trạm GIS)  có giá trị Hợp đồng lớn nhất từ trước đến nay của VNECO.

Trạm biến áp 500kV Đức Hoà – Long An- Được VNECO thi công và đóng điện thành công vào tháng 4-2021

Trạm biến áp 220 kV (Trạm GIS) và ngăn lộ mở rộng Trạm 220 kV thuộc dự án  điện gió Cà Mau 1 thi công ở địa hình, địa chất phức tạp, VNECO phải thực hàng loạt các công việc từ khâu ép cọc, làm mặt bằng, mua sắm toàn bộ vật tư, thiết bị GIS cho Trạm biến áp 220 kV và các thiết bị khác thuộc hệ thống thông tin, hệ thống chiếu sang..v.v..; thực hiện xây dựng và lắp đặt, hoàn thiện công trình đúng theo hồ sơ thiết kế được chủ đầu tư phê duyệt. Gói thầu trên bao gồm cung cấp vật tư, thiết bị và xây dựng, lắp đặt Trạm 220 kV (GIS) và cung cấp vật tư, thiết bị và xây dựng, lắp đặt 2 ngăn lộ mở rộng tại Trạm 220 kV Cà Mâu 2. Công trình này dự kiến thời gian hoàn thành vào cuối tháng 2/2022. Sau khi công trình hoàn thành đồng bộ cùng với hệ thống ĐZ 220 kV sẽ  đảm nhận thực hiện việc  truyền tải nguồn năng lượng sạch từ cụm nhà máy điện gió Cà Mau 1 vào hệ thống lưới điện quốc gia, góp phần phần phát triển bền vững nguồn năng lượng sạch của quốc gia, ổn định hệ thống lưới điện của EVN, đồng thời thúc đẩy phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Cà Mau.

Trước đó, vào ngày 03/6/2021, VNECO đã ký hợp đồng Tổng thầu cung cấp vật tư, thiết bị – xây lắp ( PC) ĐZ 220 kV đấu nối cụm các nhà máy điện gió Cà Mau 1 đấu nối vào hệ thống điện quốc gia, giá trị hợp đồng là : 579,317 tỷ đồng.

VP VNECO

Tin Tức Khác