Vneco đặt mục tiêu doanh thu năm 2021 trên 3.000 tỷ đồng và thông qua pa phát hành Cổ phiếu tăng vốn đIều lệ

2 / 07 / 2121 | Tin tức và Sự kiện

Sáng 30/06/2021 tại Đà Nẵng, Tổng Công ty CP Xây dựng điện Việt Nam (VNECO) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2021. Với kết quả kinh doanh khả quan, ĐHCĐ thống nhất kế hoạch SXKD năm 2021 với mức doanh thu trên 3.000 tỷ đồng và thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ .

Theo báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) VNECO trình bày tại ĐHCĐ thường niên năm 2021, trong bối cảnh chung năm 2020 nền kinh tế gặp khó khăn do tác động nặng nề kéo dài của đại dịch Covid – 19, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện các công trình trong lĩnh vực xây lắp điện và các hoạt động đầu tư, kinh doanh khác. Tuy nhiên, VNECO vẫn đạt kết quả kinh doanh khả quan.

(Ông Trần Quang Cần – Tổng Giám đốc chủ trì ĐHCĐ năm 2021)

Tổng doanh thu năm 2020 ghi nhận đạt 1.230,85 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 15,82 tỷ đồng.

Trước những cơ hội, thách thức đan xen, Ban điều hành đã đặt ra các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 phù hợp với thực tế thị trường và chiến lược phát triển của VNECO. Theo đó, mục tiêu tổng doanh thu năm 2021 dự kiến đạt 3.050 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 248 % so với năm 2020, lợi nhuận sau thuế dự kiến 83,696 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 529 % so với năm 2020 và đã được ĐHCĐ nhất trí thông qua.

Năm 2021 VNECO vẫn tập trung vào hoạt động cốt lõi là xây lắp các công trình điện, đồng thời phát triển làm chủ, tổng thầu xây lắp các dự án điện gió và các dự án bất động sản có nhiều tiềm năng. Cụ thể, VNECO lên kế hoạch đầu tư phát triển các dự án điện gió với tổng công suất dự kiến khoảng 200 MW tại Quảng Trị và Quảng Bình, thời gian dự kiến đầu tư hoàn thành trước năm 2025; đầu tư các dự án bất động sản trên quỹ đất hiện có ở Tp Đà Nẵng và các tỉnh thành khác.

Căn cứ vào kế hoạch đầu tư, SXKD năm 2021 và những năm tiếp theo. Nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn triển khai các dự án đầu tư và bổ sung nguồn vốn lưu động, ĐHCĐ đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm 600 tỷ đồng. Hình thức phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho Cổ động hiện hữu hoặc phát hành cho Cổ đông chiến lược của VNECO.

Với niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự đổi mới mạnh mẽ của HĐQT và Ban điều hành, ĐHCĐ đã nhất trí thông qua các báo cáo kết quả SXKD năm 2020; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021; ĐHCĐ cũng thông qua các quy chế hoạt động của HĐQT; quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tin Tức Khác