TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ

Tầm nhìn

VNECO mong muốn trở thành Tổng Công ty hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật, xây lắp, cung cấp thiết bị trọn gói, chuyển giao công nghệ và đầu tư các dự án về nguồn điện, hệ thống lưới điện cho ngành điện, công nghiệp và hạ tầng tại Việt Nam.

Sứ mệnh

 • Chung tay phát triển ngành điện Việt Nam.
 • Mang điện đến mọi miền đất nước.
 • Phát triển năng lượng xanh. 
 • Góp phần phát triển kinh tế quốc gia.
 • Mang đến cơ hội phát triển cá nhân, chăm lo cuộc sống tinh thần và vật chất đầy đủ đến nhân viên.
 • Nâng cao giá trị cho cổ đông.

Giá trị

Giá trị văn hoá của toàn thể cán bộ công nhân viên VNECO

 • Đổi mới: Tinh thần học hỏi, luôn cải tiến để nâng cao hiệu quả công việc.
 • Đồng đội: Tinh thần đồng đội, chia sẻ, hợp tác, đồng tâm hiệp lực cùng hướng tới mục tiêu chung.
 • Cống hiến: Tinh thần thể hiện bản thân, đóng góp cho xã hội, cộng đồng thông qua công việc.

Giá trị văn hoá của cấp Quản lý

 • Khát vọng: Luôn có mục tiêu và hành động với niềm đam mê.
 • Chính trực: Nền tảng để ra quyết định đúng đắn, không vì lợi ích cá nhân.
 • Trí – Tín: Trí tuệ, sáng suốt, khả năng nhìn xa, tính quyết đoán và coi trọng uy tín.
CHUYỂN QUA GIAO DIỆN MỚI, CHUYÊN NGHIỆP HƠN
THÔNG BÁO
Overlay Image
CHUYỂN SANG GIAO DIỆN MỚI CỦA VNECO