BẢNG CÁO BẠCH VNECO

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.   

BẢN CÁO BẠCH

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM  (VNECO)
(Hoạt động theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con)
(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203000819 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp ngày 01 tháng 12 năm 2005, thay đổi lần thứ hai ngày 06 tháng 08 năm 2009)

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

(Đăng ký niêm yết số 86/QĐ-TTGDCK ngày 01 tháng 08 năm 2007 do Trung Tâm Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh cấp)

Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:

 1. Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt nam (VNECO)
  Số 234 Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
  Điện thoại: (84-511) 3562.361 Fax: (84-511) 3562.367
 2. Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – SSI
  Số 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (08) 3824 2897 Fax: (08) 3824 2997
 3. Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội
  Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 3936 6321 Fax: (84.4) 3936 6311

Phụ trách công bố thông tin:
Họ tên: Trần Văn Huy                               Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Số điện thoại:     0511.3654236                     Fax:     0511.3562367

 

 

 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM (VNECO)

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203000819 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà nẵng  cấp  ngày 01 tháng 12 năm 2005, thay đổi lần thứ hai ngày 06 tháng 08 năm 2009) )

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN SỞ

GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt nam
Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: : 10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng số lượng chào bán : 31.721.080 (Ba mươi mốt triệu bảy trăm hai mươi mốt nghìn không
trăm tám mươi) cổ phiếu
Trong đó:
– Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% cho năm 2009: 6.344.216 cổ phiếu
– Tổng giá trị phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu: 25.376.864 cổ phiếu
Tổng giá trị chào bán: 317.210.800.000 đồng (Ba trăm mười bảy tỷ, hai trăm mười triệu, tám trăm nghìn
đồng)

TỔ CHỨC TƯ VẤN

 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)
  Trụ sở chính
  Địa chỉ: Số 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (84-8) 3824 2897 Fax: (84-8) 3824 2997
  Email: ssi@ssi.com.vn Website: www.ssi.com.vn
 • Chi nhánh tại Hà Nội
  Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  Điện thoại: (84-4) 3936 6321 Fax: (84.4) 3936 6311
  Email: ssi_hn@ssi.com.vn

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

 • Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học TPHCM – Chi nhánh Hà Nội
  Địa chỉ: 142 Nguyễn Thị Minh Khai – Quận 3 – TPHCM
  Điện thoại: (84.8) 3930 5163 Fax: (84.8) 3930 4281
  Email: info@aisc.com.vn
 • Chi nhánh tại Hà Nội
  Địa chỉ: Phòng C2, tầng 24, lô E9, tòa nhà Building, Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  Điện thoại: (84.4) 3782 0045 Fax: (84.4) 3782 0048
  Email: aishn@hn.vnn.vn
CHUYỂN QUA GIAO DIỆN MỚI, CHUYÊN NGHIỆP HƠN
THÔNG BÁO
Overlay Image
CHUYỂN SANG GIAO DIỆN MỚI CỦA VNECO