ĐẦU TƯ NGUỒN ĐIỆN

NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ THUẬN NHIÊN PHONG

– Tên dự án: Nhà máy điện gió Thuận Nhiên Phong

– Công suất nhà máy: 32MW

– Tổng mức đầu tư: 1.499 tỷ đồng

– Địa điểm đầu tư: thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Dự án Nhà máy Điện gió Thuận Nhiên Phong đến nay đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị đầu, tư, đã ký hợp đồng mua thiết bị turbin của hãng General Electric(GE), cỡ bản đã chuẩn bị xong đất cho dự án, đã đúc 6/8 móng cho trụ turbin, triển khai cẩu 800 tấn (Zoomlion ZCC9800) đến công trường.

NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ HƯỚNG HOÁ-QUẢNG TRỊ

– Tên dự án: Nhà máy điện gió Hướng Hoá – Quảng Trị

– Công suất nhà máy: 32MW

– Tổng mức đầu tư: xxxxx tỷ đồng

– Địa điểm đầu tư: Hướng Hoá, Quảng Trị

Đã có văn bản số 4601/UBND-CN, ngày 09/10/2020 của tỉnh Quảng Trị gửi Bộ Công Thương đề nghị bổ sung vào quy hoạch ngành điện VIII.

NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ LỆ THUỶ – QUẢNG BÌNH

– Tên dự án: Nhà máy điện gió Lệ Thuỷ – Quảng Bình

– Công suất nhà máy: 32MW

– Tổng mức đầu tư: xxxx tỷ đồng

– Địa điểm đầu tư: thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Bình đã có công văn chỉ đạo Sở Công thương về chủ trương để Tổng Công ty khảo sát đầu tư dự án năng lượng tái tạo.