UBND TỈNH BÌNH THUẬN ĐỒNG Ý CHO TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ THUẬN NHIÊN PHONG

30 / 07 / 2020 | Uncategorized

BTO- Tổng công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam vừa được UBND tỉnh Bình Thuận đồng ý cho nghiên cứu, khảo sát lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện mặt trời kết hợp dự án điện gió Thuận Nhiên Phong tại xã Hòa Thắng (Bắc Bình).

Tin Tức Khác