LEADER BOARD

Mr NGUYỄN ANH TUẤN

Chairman of the board

Mr TRẦN QUANG CẦN

CEO

Member of Management Council

Mr NGUYỄN TỊNH

Member of Management Council

Deputy General Manager

Mr ĐÀO NGỌC QUỲNH

Member of Management Council

Mr TRẦN VĂN HUY

Deputy General Manager

Mr LÊ VĂN KHÔI

Deputy General Manager

Mr PHẠM HỮU MINH HUY

Deputy General Manager

Mr PHẠM ĐỖ MINH TRIẾT

Chief accountant

CHUYỂN QUA GIAO DIỆN MỚI, CHUYÊN NGHIỆP HƠN
THÔNG BÁO
Overlay Image
CHUYỂN SANG GIAO DIỆN MỚI CỦA VNECO