DỰ ÁN ĐẦU TƯ

CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN

ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN TRÊN KHÔNG

Với hơn 1800km đường dây truyền tải 500kV, 1400km đường dây 220kV, 15000 km đường dây 110kV và rất nhiều đường dây hạ thế khác đưa VNECO thành một trong những công ty hàng đầu ở Việt Nam trong ngày xây lắp điện. Tiêu biểu:

Tên công trình Chiều dài(km)
Đz 500 kV Bắc – Nam 524
Đz 500kV Yaly – Pleiku 40
Đz 500kV Pleiku – Phú Lâm 134.623
Đz 500Kv Phú Mỹ- Nhà Bè- Phú Lâm 11.483
Đz 500Kv Pleiku- Dốc Sỏi – Đà Nẵng 76.567
Đz 500kV Đà Nẵng – Hà Tĩnh 152,01

 

 

TRẠM BIẾN ÁP

Với hơn 1800km đường dây truyền tải 500kV, 1400km đường dây 220kV, 15000 km đường dây 110kV và rất nhiều đường dây hạ thế khác đưa VNECO thành một trong những công ty hàng đầu ở Việt Nam trong ngày xây lắp điện. Tiêu biểu:

 

Tên công trình Công suất(MW)
Trạm biến áp 220kV Vinh 125
Trạm biến áp 220kV Đồng Hới 63
Trạm biến áp 220kV Quy Nhơn 63
Trạm biến áp 220kV Đa Nhim 63
Trạm biến áp 220kV KrôngBúk 63