ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VNECO 3 

Cẩu Zoomlion ZCC9800 là cần cẩu bánh xích chuyên dụng.

Chuyên gia trong việc lắp đặt điện gió. Cẩu Zoomlion ZCC9800 được cài đặt Hệ thống quản lý thông minh có thể giám sát tình trạng làm việc của cẩu từ xa, chẩn đoán lỗi chức năng, cảnh báo hoạt động bất thường, có thể dễ dàng bảo trì, v.v…

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VNECO 8 

Cẩu Zoomlion ZCC9800 là cần cẩu bánh xích chuyên dụng.

Chuyên gia trong việc lắp đặt điện gió. Cẩu Zoomlion ZCC9800 được cài đặt Hệ thống quản lý thông minh có thể giám sát tình trạng làm việc của cẩu từ xa, chẩn đoán lỗi chức năng, cảnh báo hoạt động bất thường, có thể dễ dàng bảo trì, v.v…

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VNECO 4

Cẩu Zoomlion ZCC9800 là cần cẩu bánh xích chuyên dụng.

 Chuyên gia trong việc lắp đặt điện gió. Cẩu Zoomlion ZCC9800 được cài đặt Hệ thống quản lý thông minh có thể giám sát tình trạng làm việc của cẩu từ xa, chẩn đoán lỗi chức năng, cảnh báo hoạt động bất thường, có thể dễ dàng bảo trì, v.v…

 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VNECO 

Cẩu Zoomlion ZCC9800 là cần cẩu bánh xích chuyên dụng.

Chuyên gia trong việc lắp đặt điện gió. Cẩu Zoomlion ZCC9800 được cài đặt Hệ thống quản lý thông minh có thể giám sát tình trạng làm việc của cẩu từ xa, chẩn đoán lỗi chức năng, cảnh báo hoạt động bất thường, có thể dễ dàng bảo trì, v.v…

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VNECO 12 

Cẩu Zoomlion ZCC9800 là cần cẩu bánh xích chuyên dụng.

Chuyên gia trong việc lắp đặt điện gió. Cẩu Zoomlion ZCC9800 được cài đặt Hệ thống quản lý thông minh có thể giám sát tình trạng làm việc của cẩu từ xa, chẩn đoán lỗi chức năng, cảnh báo hoạt động bất thường, có thể dễ dàng bảo trì, v.v…

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VNECO 

Cẩu Zoomlion ZCC9800 là cần cẩu bánh xích chuyên dụng.

Chuyên gia trong việc lắp đặt điện gió. Cẩu Zoomlion ZCC9800 được cài đặt Hệ thống quản lý thông minh có thể giám sát tình trạng làm việc của cẩu từ xa, chẩn đoán lỗi chức năng, cảnh báo hoạt động bất thường, có thể dễ dàng bảo trì, v.v…

CHUYỂN QUA GIAO DIỆN MỚI, CHUYÊN NGHIỆP HƠN
THÔNG BÁO
Overlay Image
CHUYỂN SANG GIAO DIỆN MỚI CỦA VNECO