DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

Ngoài ngành nghề chính của VNECO là Tổng thầu xây lắp điện, các dự án năng lượng tái tạo, thì VNECO cũng tập trung vào ngành cung cấp thiết bị điện trạm biến áp, đường dây truyền tải điện lên đến 500kV. Đồng thời VNECO còn là đối tác xuất nhập khẩu uy tín trong lĩnh ngành xây lắp điện. Một số sản phẩm:

  1. Máy Biến áp truyền tải; Trạm Gis
  2. Máy biến áp phân phối và Trung gian;
  3. Trạm Biến áp Hợp bộ;
  4. Tủ điện các loại ;
  5. Dây điện từ; thiết bị biến áp trọn bộ;
  6. Thiết Bị nhà máy điện;
  7. Dây cáp nhôm; cáp đồng
  8. Vật tư phụ kiện;
  9. Đại lý độc quyền phân phối và lắp đặt tấm Pin Năng lượng mặt trời phục vụ cho chương trình năng lượng xanh, sạch.
CUNG CẤP THIẾT BỊ TRẠM BIẾN ÁP VÀ ĐƯỜNG DÂY LÊN ĐẾN 500KV
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU NGÀNH XÂY LẮP ĐIỆN VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO