CUNG CẤP THIẾT BỊ

SẢN PHẨM CAO THẾ

  • MÁY BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI : Máy biến áp truyền tải điện áp từ 110kV – 500kV.
  • TRẠM GIS : Trạm GIS điện áp 110kV – 220kV
  • CÁP NGẦM, CÁP SIÊU NHIỆT VÀ PHỤ KIỆN : Cáp ngầm, cáp siêu nhiệt và phụ kiện cấp điện áp từ 110kV – 500kV
  • THIẾT BỊ CHỈNH LƯU 110KV -1000KV AC : Thiết bị chỉnh lưu 110kV -1000kV AC

XÂY LẮP TRẠM BIẾN ÁP ĐẾN 500KV

Xây lắp trạm biến áp chính là lĩnh vực được đầu tư song song với xây lắp đường dây, là ngành nghề cơ bản, gắn liền với sự ra đời của Tổng Công ty.

Năng lực xây lắp trạm biến áp của VNECO đã được kiểm chứng qua sự hài lòng, tín nhiệm của chủ đầu tư với phương châm “Chất lượng đảm bảo, tiến độ đáp ứng, an toàn tuyệt đối” với sản phẩm là trên 60 công trình trạm biến áp từ 500kV (dung lượng từ 300 MVA đến 450 MVA); 220kV (dung lượng từ 63 MVA đến 125 MVA) đến 110kV (dung lượng từ 5 MVA đến 50 MVA)

XÂY LẮP CÁP NGẦM

Cùng với việc thi công xây dựng đường dây và trạm biến áp, VNECO luôn quan tâm đầu tư phát triển xây lắp cáp lực và cáp ngầm, cáp siêu nhiệt.

  • Đã tham gia xây dựng lắp đặt hàng ngàn km hệ thống cáp lực trong các trạm biến áp mà đơn vị đã thi công.
  • Hiện nay đang hợp tác chiến lược với Tập Đoàn Ankura trong việc tham gia các gói thầu ngầm hóa hệ thống lưới điện Việt Nam.

TỔNG THẦU XÂY DỰNG NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ

VNECO là Tổng thầu xây dựng các nhà máy điện gió với mục tiêu cung cấp năng lượng sạch, ưu tiên sử dụng năng lượng tái tạo.

CHUYỂN QUA GIAO DIỆN MỚI, CHUYÊN NGHIỆP HƠN
THÔNG BÁO
Overlay Image
CHUYỂN SANG GIAO DIỆN MỚI CỦA VNECO