Kính gửi: Các quý cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần xây dựng điện Việt Nam(VNECO)

VNECO xin gửi tới quý cổ đông: Công bố thông tin gia hạn thời gian Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  • Công bố thông tin: Link