Kính gửi: Các quý cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần xây dựng điện Việt Nam(VNECO)

VNECO xin gửi tới quý cổ đông: CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỒI CÙNG LẬP DANH SÁCH THAM GIA HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

  • Công bố thông tin: Link