Vneco vừa ký hợp đồng tổng thầu cung cấp vật tư, thiết bị và xây lắp (PC) công trình trạm biến áp 220 kv (GIS) và ngăn lộ mở rộng trạm 220 kV thuộc Dự án cụm Điện gió Cà Mau 1 vớI giá trị 428  tỷ đồng.

Vneco vừa ký hợp đồng tổng thầu cung cấp vật tư, thiết bị và xây lắp (PC) công trình trạm biến áp 220 kv (GIS) và ngăn lộ mở rộng trạm 220 kV thuộc Dự án cụm Điện gió Cà Mau 1 vớI giá trị 428 tỷ đồng.

Vào ngày 19 /7 /2021, Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam( VNECO) đã ký hợp đồng Tổng thầu cung cấp vật tư, thiết bị – xây lắp (PC) với Chủ đầu tư là Công ty CP Năng lượng Cà Mau 1A, Đơn vị đại diện Chủ đầu tư là Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ...
Vneco đặt mục tiêu doanh thu năm 2021 trên 3.000 tỷ đồng và thông qua pa phát hành Cổ phiếu tăng vốn đIều lệ

Vneco đặt mục tiêu doanh thu năm 2021 trên 3.000 tỷ đồng và thông qua pa phát hành Cổ phiếu tăng vốn đIều lệ

Sáng 30/06/2021 tại Đà Nẵng, Tổng Công ty CP Xây dựng điện Việt Nam (VNECO) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2021. Với kết quả kinh doanh khả quan, ĐHCĐ thống nhất kế hoạch SXKD năm 2021 với mức doanh thu trên 3.000 tỷ đồng và thông...
Vneco vừa ký hợp đồng tổng thầu cung cấp vật tư, thiết bị – xây lắp (pc) gói thầu đường dây 220 kV có giá trị 579 tỷ đồng.

Vneco vừa ký hợp đồng tổng thầu cung cấp vật tư, thiết bị – xây lắp (pc) gói thầu đường dây 220 kV có giá trị 579 tỷ đồng.

Vào ngày 03/6/2021, Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam (VNECO) đã ký hợp đồng Tổng thầu cung cấp vật tư, thiết bị – xây lắp ( PC) với Chủ đầu tư là Công ty CP năng lượng Cà Mau 1A, Đơn vị đại diện Chủ đầu tư là Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ...
Áp dụng kỹ thuật kéo dây không chạm đất vào dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi

Áp dụng kỹ thuật kéo dây không chạm đất vào dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi

Trong những năm qua, VNECO đã đẩy mạnh đầu tư công nghệ, thiết bị chuyên ngành, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào công tác tổ chức thi công, giám sát chất lượng công trình, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án mà VNECO đang đầu tư hoặc Tổng thầu...