BAN LÃNH ĐẠO

Ông NGUYỄN ANH TUẤN

Chủ tịch hội đồng quản trị

Ông TRẦN QUANG CẦN

Tổng giám đốc

Thành viên hội đồng quản trị

Ông NGUYỄN TỊNH

Thành viên hội đồng quản trị

Phó Tổng Giám Đốc

Ông ĐÀO NGỌC QUỲNH

Thành viên hội đồng quản trị

Ông TRẦN VĂN HUY

Phó Tổng Giám Đốc

Ông LÊ VĂN KHÔI

Phó Tổng Giám Đốc

Ông PHẠM HỮU MINH HUY

Phó Tổng Giám Đốc

Ông PHẠM ĐỖ MINH TRIẾT

Kế Toán Trưởng

CHUYỂN QUA GIAO DIỆN MỚI, CHUYÊN NGHIỆP HƠN
THÔNG BÁO
Overlay Image
CHUYỂN SANG GIAO DIỆN MỚI CỦA VNECO