Vneco vừa ký hợp đồng tổng thầu cung cấp vật tư, thiết bị và xây lắp (PC) công trình trạm biến áp 220 kv (GIS) và ngăn lộ mở rộng trạm 220 kV thuộc Dự án cụm Điện gió Cà Mau 1 vớI giá trị 428  tỷ đồng.

Vneco vừa ký hợp đồng tổng thầu cung cấp vật tư, thiết bị và xây lắp (PC) công trình trạm biến áp 220 kv (GIS) và ngăn lộ mở rộng trạm 220 kV thuộc Dự án cụm Điện gió Cà Mau 1 vớI giá trị 428 tỷ đồng.

Vào ngày 19 /7 /2021, Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam( VNECO) đã ký hợp đồng Tổng thầu cung cấp vật tư, thiết bị – xây lắp (PC) với Chủ đầu tư là Công ty CP Năng lượng Cà Mau 1A, Đơn vị đại diện Chủ đầu tư là Công ty cổ phần xây dựng và phát triển cơ...

Công bố thông tin Đơn vị kiểm toán thực hiện Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và báo cáo tài chính năm 2021 của VNECO

Kính gửi: Các quý cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần xây dựng điện Việt Nam(VNECO) VNECO xin gửi tới quý cổ đông: Công bố thông tin Đơn vị kiểm toán thực hiện Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và báo cáo tài chính năm 2021 của VNECO Công bố thông...