Áp dụng kỹ thuật kéo dây không chạm đất vào dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi

1 / 06 / 2121 | Tin tức và Sự kiện

Trong những năm qua, VNECO đã đẩy mạnh đầu tư công nghệ, thiết bị chuyên ngành, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào công tác tổ chức thi công, giám sát chất lượng công trình, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án mà VNECO đang đầu tư hoặc Tổng thầu xây lắp.

Tổng Công ty VNECO đang tổ chức thi công rãi căng dây bằng thiết bị rãi căng dây không chạm đất, rãi sợi dây để kéo cáp mồi bằng máy bay không người lái tại  ĐZ 500 Kv Quảng Trạch – Dốc Sỏi.

Trong năm 2020 Tổng Công ty đã đầu tư đồng bộ các thiết bị rải căng dây không chạm đất với sự kết hợp của thiết bị bay không người lái để rãi sợi dây kéo cáp mồi trong quá trình rãi kéo dây các công trình đường dây tải điện trên không cấp điện áp đến 500 kV. Nhờ áp dụng cộng nghệ mới nên chất lượng công trình đảm bảo, giảm thiểu được thời gian chờ việc do vướng mắc về đền bù, cắt điện. Đặc biệt, những  địa hình thi công phức tạp như những khoảng vượt sông sâu, núi cao, đầm lầy được thực hiện thi công nhanh chóng, góp phần hoàn thành và vượt tiến  độ các công trình theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Tin Tức Khác