sbanner1.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

VNECO trúng thầu xây lắp Đường dây 220kV Thanh Hóa – Vinh.

Theo quyết định số 84-NPT/NPPMB-P7 về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu gói thầu số 6 - Lô 6.1: Thi công xây lắp  đường dây 220kV đoạn từ điểm đầu đến G23A (chiều dài tuyến là 50,943km) và mở rộng Trạm biến áp 220kV Thanh Hoá thuộc dự án Đường dây 220kV Thanh Hóa - Vinh.
Liên doanh VNECO-PCC3 (Do VNECO đứng đầu liên doanh) đã trúng thầu xây lắp 1 lô thầu (lô 6.1) với giá trị trúng thầu là 136,8 tỷ đồng.
Công trình này bao gồm Đường dây 220kV Thanh Hóa - Vinh và mở rộng Trạm biến áp 220kV Thanh Hoá. Sau khi xây lắp hoàn thành các lô thầu (6.1, 6.2, 6.3) của công trình Đường dây 220kV Thanh Hóa – Vinh  (2 mạch) sẽ truyền tải điện từ Vinh ra Thanh Hóa và ngược lại, góp phần hoàn thiện mạch vòng 220 kV toàn quốc.
Dự kiến khởi công vào tháng 08 năm 2011, thời gian thi công là 12 tháng kể từ ngày khởi công.