sbanner1.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

VNECO trúng thầu xây lắp 220kV Vũng Áng - Hà Tĩnh với giá trị 100 tỷ đồng.

Theo quyết định số 0442 /QĐ-NPT về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 6: Xây lắp đường dây thuộc dự án: ĐZ 220kV Vũng Áng – Hà Tĩnh và mở rộng ngăn lộ tại Trạm Hà Tĩnh. Tổng công ty Cổ Phần Xây dựng điệnViệt Nam (VNECO) đã trúng thầu xây lắp 2 lô thầu (lô 6.2 và lô 6.4) với giá trị trúng thầu là 100 tỷ đồng. Công trình này bao gồm ĐZ 220kV Vũng Áng – Hà Tĩnh và mở rộng ngăn xúc tuyến tại Trạm 500 kV Hà Tĩnh. Sau khi xây lắp hoàn thành, công trình ĐZ 220kV Vũng Áng – Hà Tĩnh sẽ truyền tải điện từ nhà máy nhiệt điện Vũng Áng về trạm 500 kV Hà Tĩnh hoà vào lưới điện Quốc Gia.

Dự kiến khởi công vào tháng 06 năm 2011, thời gian thi công là 10 tháng kể từ ngày khởi công.