sbanner1.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

VNECO trúng 2 gói thầu xây lắp Đường dây 500kV 2 mạch thuộc Dự án ĐZ 500kV Sơn La - Lai Châu và mở rộng trạm 500kV Sơn La.

Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNECO) vừa trúng 2 gói thầu: Gói thầu số 09; Xây lắp đường dây từ  G21 - G28, chiều dài tuyến 16,113km 500kV 2 mạch với giá trị 123.000.000.000 đồng (đã bao gồm 10% VAT) và gói thầu số 12; Xây lắp đường dây từ  G41 - G47, chiều dài tuyến 17,439km 500kV 2 mạch với giá trị 153.000.000.000 đồng (đã bao gồm 10% VAT) thuộc  Dự án  ĐZ 500kV Sơn La - Lai Châu và mở rộng trạm 500kV Sơn La:

Ngày 19/12/2013 VNECO và Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã ký kết 02 hợp đồng của 2 gói thầu nói trên để tiến hành động thổ thi công các gói thầu, thời gian thi công là 18 tháng kể từ ngày khởi công.

Sau đây là một số hình ảnh lễ ký kết 2 hợp đồng: