sbanner1.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

VNECO trúng 2 gói thầu: Gói thầu số 6a: Xây lắp đường dây cung đoạn đường dây từ G16 đến ĐC và ngăn xuất tuyến tại TBA 220kV Phan Thiết thuộc dự án: Đường dây 220kV Vĩnh Tân-Phan Thiết và Gói thầu DH-3.2: Xây lắp trạm thuộc dự án: Trạm biến áp 500/220kV

Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNECO) vừa trúng 2 gói thầu: Gói thầu số 6a: Xây lắp đường dây cung đoạn đường dây từ G16 đến đầu cuối và ngăn xuất tuyến tại TBA 220kV Phan Thiết, Dự án: Đường dây 220kV Vĩnh Tân-Phan Thiết, cấp điện áp 220kV 2 mạch, chiều dài tuyến: 53 km với giá trị hơn 100 tỉ đồng (đã bao gồm 10% VAT). Gói thầu DH-3.2: Xây lắp trạm thuộc Dự án: Trạm biến áp 500/220kV TTĐL Duyên Hải, cấp điện áp: 500kV,  công suất trạm 2x450MVA,  với giá trị gần 155 tỉ đồng (đã bao gồm 10% VAT).

Cả hai công trình đã ký kết hợp đồng và tiến hành thi công, thời gian thi công gói thầu 6a là 12 tháng và gói DH-3.2 là 15 tháng kể từ ngày khởi công.

Sau đây là hình ảnh lễ đọng thổ công trình: