sbanner1.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

VNECO nhận được thông báo trúng hai gói thầu trong những ngày cuối của năm 2016

Sau hàng loạt Dự án Xây lắp Đường dây và Trạm biến áp được khởi công tại các tỉnh miền Bắc và miền Nam, Trong những tháng cuối năm 2016, Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (VNECO) liên tiếp nhận được 2 (Hai) thông báo trúng thầu của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) với tổng giá trị các hợp đồng 102 tỷ đồng.

 1./  Gói Thầu số 11 “Xây lắp” thuộc dự án: Đường dây 220 kV Di Linh - Bảo Lộc mạch 2 theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, đấu thầu theo phương thức 02 túi hồ sơ và sử dụng nguồn vốn EVNNPT.

Với giá trị Hợp đồng 34.398.104.835 đồng. Do Công ty truyền tải điện 3 thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư,

 2./  Gói Thầu số 8 “Xây lắp trạm biến áp và Nhánh rẽ” ( Bao gồm cung cấp cột thép) thuộc Dự án : Trạm biến áp 220kV Phù Mỹ” thuộc tỉnh Bình Định.

Với giá trị Hợp đồng 68 tỷ đồng. Do Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư,