sbanner1.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Tổng Công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam (VNECO) trúng thầu và ký kết hợp đồng 03 lô thầu Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi với giá trị gần 400 tỷ đồng

Tiếp tục phát huy ngành nghề truyền thống xây lắp điện và nhằm thực hiện định hướng chiến lược đã được thông qua của ĐHĐCĐ năm 2018, VNECO đã trúng thầu và ký kết hợp đồng thi công 03 lô thầu thuộc Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi với tổng giá trị  gần 400 tỷ đồng.

Đây là công trình có tầm quan trọng đặc biệt, được xếp vào công trình cấp đặc biệt, nhóm A, do Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, Đại diện chủ đầu tư là Ban QLDA các công trình điện Miền Trung. Nội dung công tác của Tổng Dự án là: Xây dựng mới Đường dây 500kV 2 mạch dài khoảng 495km với điểm đầu là cột cổng 500kV TBA 500kV Quảng Trạch và điểm cuối là cột cổng 500kV TBA 500kV Dốc Sỏi; Xây dựng 3 trạm lặp quang trên tuyến công trình.

Tuyến Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đi qua địa bàn 5 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thành phố Đà Nẵng. Trong đó, các lô thầu của VNECO đảm nhận thi công qua các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

Với tiến độ thực hiện theo hợp đồng là 540 ngày kể từ ngày khởi công, ngay sau khi ký kết hợp đồng, VNECO đã triển khai công tác nhận bàn giao tuyến, bố trí lực lượng và phương tiện để có thể bắt tay ngay vào triển khai công trình nhằm đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng của chủ đầu tư.