sbanner1.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam triển khai thi công gói thầu số 15 có giá trị sau thuế hơn 215,5 tỷ đồng thuộc Dự án TBA 500kV Đức Hòa

Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNECO) triển khai thi công ngay sau khi trúng thầu gói thầu số 15 (DH-W15) thuộc Dự án TBA 500kV Đức Hòa và các đường dây đấu nối có giá trị sau thuế hơn 215,5 tỷ đồng.

Thực hiện Quyết định số 525/QĐ-EVNNPT ngày 27/3/2017 của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15 (DH-W15): Xây lắp trạm (bao gồm PCCC + TNHC nhất thứ và nhị thứ) thuộc Dự án TBA 500kV Đức Hòa và các đường dây đấu nối, theo đó VNECO là đơn vị trúng gói thầu trên.

Ngay sau khi thương thảo và ký kết hợp đồng, VNECO đã bắt tay ngay vào triển khai khởi động thi công nhằm đáp ứng tiến độ do chủ đầu tư đề ra. Đây là gói thầu có giá trị hợp đồng sau thuế hơn 215,5 tỷ đồng do Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Nam là đại diện chủ đầu tư.

Có thể nói, sau phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thành công tốt đẹp, việc trúng thầu và nhanh chóng triển khai thi công gói thầu chính là sự thể hiện quyết tâm của tập thể cán bộ nhân viên VNECO phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch SXKD 2017 đã được thông qua.

Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam triển khai thi công gói thầu số 15 có giá trị sau thuế hơn 215,5 tỷ đồng.