sbanner1.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Thông tin trúng thầu

Thực hiện định hướng chiến lược phát triển Tổng Công ty trong năm 2016 và những năm tiếp theo nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng bình quân 15%/Năm cho ngành nghề cốt lõi: Xây lắp đường dây và trạm Biến áp. Ngay từ đầu năm 2016 Ban điều hành Tổng Công ty đã tăng cường công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm kết quả từ đầu năm đến ngày 15/9/2016 cho thấy. Giá trị hợp đồng Tổng Công ty được giao thực hiện đạt 273.589 tỷ đồng.

Các gói thầu tiêu biểu đã thầu trúng cho tới ngày 15/09/2016

Tên hợp đồng

Tên Dự án

Tên Chủ đầu tư

Giá hợp đồng (hoặc giá trị được giao thực hiện)

Công trình xây lắp đường dây 500kV:

 

 

Số: 753 /SPMB-PCC2-VNECO,  ngày 30/05/2016

Gói thầu TU-W06: Xây lắp đường dây thuộc Tiểu dự án: Trạm biến áp 500kV Tân Uyên và đấu nối

Ban Quản lý Dự án các công trình điện Miền Nam - NPT

25,862

Số: 119 /EVNNPT/AMB-HĐXL-KH, ngày 20/07/2016

Gói thầu số 7: Xây lắp đường dây Dự án: Đường dây 500kV Đấu nối Nhà máy nhiệt điện Thăng Long

Ban Quản lý Dự án các công trình điện Miền Bắc - NPT

19,200

Công trình xây lắp đường dây 220kV:

 

 

Số: 43 EVNNPT/NPMB/HĐXL-KH, ngày 11/04/2016

Gói thầu số 4: Xây lắp đường dây thuộc Dự án: Đường dây 220kV mạch kép Thái Bình-Tiền Hải-Trực Ninh

Ban Quản lý Dự án các công trình điện Miền Bắc - NPT

39,909

Công trình xây lắp đường dây 110kV:

 

 

Số: 117 /2016/HĐ-HANOI PMB, ngày 03/08/2016

Gói thầu 10: Xây lắp, Công trình: Cải tạo ĐDK 110kVHà Đông - Sơn Tây (173E1.4 đi 172E1.7)

Ban Quản lý dự án Lưới điện Hà Nội-Tổng công ty Điện lực Hà Nội

135,132

Số: 150/HĐ-PCĐN, ngày 06/09/2016

Gói thầu số 05: Cung cấp vật tư và xây lắp Công trình: “Nâng cấp đường dây 110kV Long Thành - Hyosung từ 02 mạch lên 04 mạch (từ trụ số 10 đến trụ số 32) cấp điện cho TBA 110kV Hyosung”

Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đồng Nai

13,063

 

Để đạt được chỉ tiêu về Doanh thu 975.172 tỷ cho năm 2016 đòi hỏi Tổng công ty phải nỗ lực thực hiện các công trình đã trúng thầu thầu trong năm 2015 và đẩy mạnh phát triển đồng bộ các lĩnh vực SXKD khác như phát triển cung cấp thiết bị điện, phát triển năng lượng tái tạo…

Các gói thầu tiêu biểu đã trúng và đang thực hiện của năm 2015

Tên hợp đồng

Tên Dự án

Tên Chủ đầu tư

Giá hợp đồng (hoặc giá trị được giao thực hiện)

Ngày kết thúc hợp đồng (dự kiến)

Công trình xây lắp đường dây 500kV:

 

 

 

Số: 194 EVNNPT/AMB-HDXL-KH, ngày 30/11/2015

Gói thầu HHDABN2-W10: Xây lắp đường dây - Lô 10.2: Xây lắp đường dây 500/220kV từ G10-G22 thuộc Dự án: Đường dây 500/220kV Hiệp Hòa-Đông Anh-Bắc Ninh 2

Ban Quản lý Dự án các công trình điện Miền Bắc - NPT

62,497

12/10/2016

Số: 1864 /HĐXL-VNECO-PCC1,  ngày 16/12/2015

Gói thầu số 11: Thi công xây lắp đường dây, Lô 11.2: Thi công xây lắp đường dây từ G9-08 đến Điểm cuối, Dự án: Đường dây 500kV Sông Mây-Tân Uyên

Ban Quản lý Dự án các công trình điện Miền Nam - NPT

78,255

06/2017

Số: 1949/2015/VNECO-SPMB-HĐXL,  ngày 28/12/2015

Gói thầu số 7: Xây lắp đường dây, Lô thầu số 7.3: Xây lắp đường dây từ vị trí G12-G16, Dự án: Đường dây 500kV TTĐL Vĩnh Tân-rẽ Sông Mây-Tân Uyên

Ban Quản lý Dự án các công trình điện Miền Nam - NPT

106,199

12/2017

Công trình xây lắp đường dây 220kV:

 

 

 

Số: 04 / 2015 /HĐXL-TTDD2-P8,   ngày 18/03/2015

Gói thầu số 15: Xây dựng và lắp đặt đường dây và trạm thuộc Dự án: Trạm 220kV Ngũ Hành Sơn và ĐZ 220kV Đà Nẵng-Quận 3 (Quận NHS)

Công ty Truyền tải điện 2 - NPT

43,132

30/11/2016

Số: 49 /EVNNPT/AMB-HĐXL-KH, ngày 23/04/2015

Gói thầu số 3: Xây lắp đường dây (bao gồm đền bù phục vụ thi công) - Lô 3.3: Xây lắp đường dây từ VT93 - ĐC thuộc Dự án: Đường dây 220kV Hòa Bình-Tây Hà Nội

Ban Quản lý Dự án các công trình điện Miền Bắc - NPT

18,500

06/2016

Số: 905 /HĐXL-VNECO-KTKH, ngày 06/07/2015

Gói thầu số 6-Lô 6.2: Xây lắp đường dây từ Trụ 48 đến Trạm 220kV Sóc Trăng và ngăn lộ mở rộng tại trạm 220kV Sóc Trăng (bao gồm TNHC đường dây, TNHC nhất thứ và nhị thứ ngăn lộ mở rộng thuộc Dự án: Đường dây 220kV TTĐL Long Phú - Sóc Trăng

Ban Quản lý Dự án các công trình điện Miền Nam - NPT

92,631

Quý IV năm 2016

Số: 67 /2015/HĐXL-CPMB, ngày 10/08/2015

Gói thầu số 8: Xây lắp đường dây, Lô 8.3: Cung đoạn thuộc tỉnh Gia Lai, từ G21 đến ĐC thuộc Dự án: Đường dây 220kV Xekaman 1 (Hatxan) - Pleiku 2 (Phần trên lãnh thổ Việt Nam)

Ban Quản lý Dự án các công trình điện Miền Trung - NPT

51,956

06/2016