sbanner1.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Xây Dựng Điện Việt Nam

Chiều ngày 14/6/2016 tại thành phố Đà Nẵng, Tổng Công ty CP Xây Dựng Điện Việt Nam (VNECO) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Ngô Văn Cường, Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty và bổ nhiệm ông Lê Văn Khôi, Giám đốc Công ty VNECO 11 giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Buổi lễ diễn ra trang trọng với sự hiện diện của Chủ tịch HĐQT Đặng Trọng Ngôn, UV HĐQT- Tổng Giám đốc Đoàn Đức Hồng cùng toàn thể lãnh đạo Tổng Công ty và các phòng, ban. Taị buổi lễ, Hội đồng quản trị cũng đã đánh giá cao sự cống hiến của ông Đoàn Đức Hồng đối với sự phát triển của Tổng Công ty gần 30 năm qua, ông Đặng Trọng Ngôn, Chủ tịch HĐQT và ông Ngô Văn Cường, tân Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ lãnh đạo Tổng Công ty đã dành rất nhiều tình cảm tri ân đối với ông Đoàn Đức Hồng.

Như vậy, kể từ ngày 15/6/2016, Ban Tổng Giám đốc của VNECO sẽ gồm ông Ngô Văn Cường - Tổng Giám đốc và các ông Phó Tổng Giám đốc: Trần Văn Huy, Nguyễn Tịnh và Lê Văn Khôi.

Phát biểu tại Lễ công bố quyết đinh bổ nhiệm, ông Ngô Văn Cường và ông Lê Văn Khôi đều thể hiện quyết tâm tiếp tục điều hành Tổng Công ty phát triển theo đúng định hướng do Đại hội đồng cổ đông đề ra, đưa VNECO phát triển bền vững.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi lễ: