sbanner1.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

HĐQT Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam (VNECO) tổ chức gặp mặt người đại diện vốn vneco tại các đơn vị thành viên

Để triển khai một số định hướng công tác sản xuất kinh doanh của Tổ hợp cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của Người đại diện phần vốnVNECO tại các đơn vị, Hội đồng quản trị Tổng Công ty tổ chức Gặp mặt người đại diện vốn VNECO tại các đơn vị thành viên vào chiều ngày 05/6/2015 tại Hội trường Khách sạn Xanh Đà Nẵng. Dự và điều hành buổi gặp mặt có ông Đặng Trọng Ngôn, chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Đoàn Đức Hồng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty.

Tại buổi gặp mặt, ông Đoàn Đức Hồng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã đề ra một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác đại diện vốn và triển khai nhiều nội dung quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng cũng như hiệu quả của các công trình nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015; ông Đặng Trọng Ngôn, Chủ tịch HĐQT nêu lên một số nội dung chủ yếu về định  hướng phát triển của Tổng Công ty và cả Tổ hợp VNECO giai đoạn 2015 – 2020 và những năm sau..

Sau đây là một số hình ảnh về Hội nghị.


Ông Đặng Trọng Ngôn, Chủ Tịch HĐQT phát biểu tại Hội Nghị