sbanner1.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Đóng điện vận hành Đường dây 220kV Phan Thiết – Phú Mỹ 2

(Cadn.com.vn) - Vào lúc 10 giờ 32 ngày  10-12, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đã phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu, quản lý vận hành đóng điện đưa vào vận hành Đường dây 220kV Phan Thiết – Phú Mỹ 2. Đây là dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB quản lý điều hành dự án, Công ty CP tư vấn xây dựng điện 4 là đơn vị tư vấn thiết kế, Tổng công ty CP xây dựng điện Việt Nam, Công ty TNHH MTV xây lắp điện 4, Công ty Cổ phần Sông Đà 11 đảm nhận thi công, Công ty Truyền tải điện 3, 4 tiếp nhận quản lý vận hành.

Dự án được thiết kế với quy mô 2 mạch từ TBA 220kV Phan Thiết đến TBA 220kV KCN Phú Mỹ 2 với tổng chiều dài 140,14km. Đường dây đi qua địa bàn các huyện: Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận và các huyện: Xuyên Mộc, Châu Đức, Tân Thành, Long Đất, thị xã Bà Rịa tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tổng mức đầu tư của dự án là  1.195,19 tỷ đồng, được thu xếp từ nguồn vốn vay Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam-Chi nhánh Đà Nẵng và sử dụng vốn tự có do EVNNPT thu xếp.

Đường dây 220kV Phan Thiết – Phú Mỹ 2.

Công trình khởi công từ ngày 29-12-2013, tuy nhiên trong quá trình triển khai dự án, công tác BTGPMB gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc, đến ngày 14-6-2016 mới hoàn thành đoạn tuyến đường dây mạch kép 220kV từ trạm biến áp 220kV Phan Thiết đến vị trí 150 với chiều dài 58,79 km (cột đấu nối rẽ nhánh vào trạm biến áp 220kV Hàm Tân) và tổ chức nghiệm thu đóng điện để đấu nối cung cấp điện từ lưới điện truyền tải 220kV cho trạm biến áp 220kV Hàm Tân đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế của địa phương 2 tỉnh Phan Thiết, Bình Thuận.

Việc triển khai thi công đoạn tuyến còn lại vô cùng vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Vượt qua mọi khó khăn trở ngại, với sự quyết tâm cao các đơn vị tham gia dự án và từng bước tháo gỡ của chính quyền địa phương, hôm nay toàn bộ tuyến đường dây đã hoàn thành đóng điện. Việc đóng điện đưa vào hoàn thành toàn bộ dự án sẽ truyền tải công suất từ NMĐ Vĩnh Tân 2, NMĐ Sơn Mỹ vào hệ thống điện quốc gia, tăng cường công suất và giảm tổn thất cho hệ thống điện, tạo liên kết lưới điện 220kV khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Trích dẫn Công an Thành phố Đà Nẵng(http://cadn.com.vn/news/99_158996_do-ng-die-n-va-n-ha-nh-duo-ng-day-220kv-phan-thie-.aspx)