sbanner1.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

VNECO Tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

27/06/2014

Ngày 26/06/2014, Tổng Công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam (VNECO) đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 nhằm tổng kết đánh giá kết quả công tác sản xuất kinh doanh năm 2013, thông qua phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2014 và biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNECO trúng 2 gói thầu: Gói thầu số 6a: Xây lắp đường dây cung đoạn đường dây từ G16 đến ĐC và ngăn xuất tuyến tại TBA 220kV Phan Thiết thuộc dự án: Đường dây 220kV Vĩnh Tân-Phan Thiết và Gói thầu DH-3.2: Xây lắp trạm thuộc dự án: Trạm biến áp 500/220kV

25/12/2013

Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNECO) vừa trúng 2 gói thầu: Gói thầu số 6a: Xây lắp đường dây cung đoạn đường dây từ G16 đến đầu cuối và ngăn xuất tuyến tại TBA 220kV Phan Thiết, Dự án: Đường dây 220kV Vĩnh Tân-Phan Thiết, cấp điện áp 220kV 2 mạch, chiều dài tuyến: 53 km với giá trị hơn 100 tỉ đồng (đã bao gồm 10% VAT). Gói thầu DH-3.2: Xây lắp trạm thuộc Dự án: Trạm biến áp 500/220kV TTĐL Duyên Hải, cấp điện áp: 500kV,  công suất trạm 2x450MVA,  với giá trị gần 155 tỉ đồng (đã bao gồm 10% VAT).

VNECO trúng 2 gói thầu xây lắp Đường dây 500kV 2 mạch thuộc Dự án ĐZ 500kV Sơn La - Lai Châu và mở rộng trạm 500kV Sơn La.

23/12/2013

Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNECO) vừa trúng 2 gói thầu: Gói thầu số 09; Xây lắp đường dây từ  G21 - G28, chiều dài tuyến 16,113km 500kV 2 mạch với giá trị 123.000.000.000 đồng (đã bao gồm 10% VAT) và gói thầu số 12; Xây lắp đường dây từ  G41 - G47, chiều dài tuyến 17,439km 500kV 2 mạch với giá trị 153.000.000.000 đồng (đã bao gồm 10% VAT) thuộc  Dự án  ĐZ 500kV Sơn La - Lai Châu và mở rộng trạm 500kV Sơn La:

Tổng Công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam tổ chức Tổng kết đợt 1 chiến dịch thi đua trên công trình ĐZ 500 kV Quảng Ninh – Hiệp Hòa.

09/07/2012

Sau 03 tháng triển khai chiến dịch thi đua theo tinh thần Chỉ thị liên tịch số 250/CTLT-VNECO-VP ngày 27/02/2012 giữa Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty “v/v phát động phong trào thi đua đợt 1 trên công trình trọng điểm ĐZ500kV Quảng Ninh - Hiệp Hòa”; đến cuối tháng 06/2012 hạng mục đào đúc móng tại 02 lô thầu số 8.1 và 8.2 do VNECO thi công đã cơ bản hoàn thành (138/146 VT đã nghiệm thu), trừ một số vị trí do vướng mắc đền bù của chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành trong tháng 07/2012.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI

19/04/2012

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2012 - 2017. 

VNECO trúng thầu xây lắp Đường dây 220kV Thanh Hóa – Vinh.

25/07/2011

Theo quyết định số 84-NPT/NPPMB-P7 về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu gói thầu số 6 - Lô 6.1: Thi công xây lắp  đường dây 220kV đoạn từ điểm đầu đến G23A (chiều dài tuyến là 50,943km) và mở rộng Trạm biến áp 220kV Thanh Hoá thuộc dự án Đường dây 220kV Thanh Hóa - Vinh.

VNECO trúng thầu xây lắp 220kV Vũng Áng - Hà Tĩnh với giá trị 100 tỷ đồng.

02/06/2011

Theo quyết định số 0442 /QĐ-NPT về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 6: Xây lắp đường dây thuộc dự án: ĐZ 220kV Vũng Áng – Hà Tĩnh và mở rộng ngăn lộ tại Trạm Hà Tĩnh.

Tổng công ty cổ phân xây dựng điện Việt Nam (VNECO) trúng thầu xây lắp Đường dây 500KV Vĩnh Tân - Sông Mây với giá trị Hợp đồng 95 tỷ đồng

08/12/2010

Ngày 01/12 vừa qua, quá trình thương thảo cuối cùng đã đạt được thống nhất và VNECO chính thức trúng thầu gói thầu số 5 - Lô 5.2 “Xây lắp đường dây từ G8 - G13 thuộc dự án Đường dây 500kV Vĩnh Tân - Sông Mây”

Tổng công ty cổ phân xây dựng điện Việt Nam (VNECO) thi công hoàn thành và đóng điện công trình Đường dây 500KV Sơn La – Hòa Bình – Nho Quan

08/12/2010

Vào ngày 26/11/2010, VNECO đã thi công đóng điện thành công công trình ĐZ 500kV Sơn La- Hòa Bình- Nho Quan (mạch Sơn La- Hòa Bình), đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

12345