sbanner1.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Tổng công ty cổ phân xây dựng điện Việt Nam (VNECO) thi công hoàn thành và đóng điện công trình Đường dây 500KV Sơn La – Hòa Bình – Nho Quan

08/12/2010

Vào ngày 26/11/2010, VNECO đã thi công đóng điện thành công công trình ĐZ 500kV Sơn La- Hòa Bình- Nho Quan (mạch Sơn La- Hòa Bình), đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

12345