sbanner4.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Thông báo về việc một số cá nhân giả danh cán bộ Tổng công ty để xin cổ đông ủy quyền để dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Theo phản hổi của một số cổ động thì những ngày gần đây trên thị trường có một số cá nhân giả danh là cán bộ Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam liên lạc hứa trả hoa hồng để xin ủy quyền cổ đông để dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Tổng công ty. 

Hình thức giả danh hứa trả tiền hoa hồng để xin ủy quyền là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến uy tín của Thành viên hội đồng quản trị và uy tín của VNECO.

Tổng công ty để nghị cổ đông tìm hiểu kỹ thông tin và đề cao cảnh giác với những trường hợp giả danh là cán bộ VNECO nhằm trảnh rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra. Ngoài những thông tin đã gửi cho cổ đông và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, trường hợp cổ đông muốn tìm hiểu thêm thì liên lạc trực tiếp với tổ thư ký:

Cảm ơn.

Công văn kèm theo: Tải file