sbanner4.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Thông báo về báo cáo tài chính riêng năm 2016 của Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam(VNECO) và tài liệu kèm theo

Thông báo về báo cáo tài chính riêng năm 2016 củaTổng công ty xây dựng điện Việt Nam(VNECO) và công văn giải trình. Văn bản kèm theo như sau:

- Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước và SGDCK TP Hồ Chí Minh: Tải về

- Báo cáo tài chính riêng năm 2016 của Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam: Tải về