sbanner4.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Báo cáo nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam

17/02/2017

Báo cáo nghị quyết Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

20/01/2017

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

Công bố Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành năm 2015

17/01/2017

Công bố Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành năm 2015

VNECO thông báo công văn của UBCKNN về gia hạn thời gian báo cáo tài chính

12/01/2017

VNECO thông báo công văn của UBCKNN về gia hạn thời gian báo cáo tài chính

Thông báo về việc thay đổi số lượng chứng khoán niêm yết sau khi trả cổ tức 2015

28/12/2016

Thông báo về việc thay đổi số lượng chứng khoán niêm yết  sau khi trả cổ tức 2015

Công bố thông tin về việc mua lại số lượng trái phiếu phát hành riêng lẻ

20/12/2016

Ngày 08/12/2016 VNECO đã ban hành Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT-VNECO về việc mua lại số lượng trái phiếu phát hành riêng lẻ( chỉ có 1 trái chủ) 60 trái phiếu VNECO_BOND_2014 còn lại trước ngày đáo hạn thực hiện vào ngày 09/12/2016 (mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu).

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện MECA VNECO không còn là công ty liên kết của VNECO

16/12/2016

Thực hiện Nghị quyết số 22 NQ/VNECO-HĐQT ngày 16/8/2016 của Hội đồng quản trị VNECO về việc thoái vốn đầu tư của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện MÊCA VNECO (mã chứng khoán: VES);

VNECO mua lại số lượng trái phiếu phát hành riêng lẻ còn lại trước ngày đáo hạn

09/12/2016

VNECO mua lại số lượng trái phiếu phát hành riêng lẻ còn lại trước ngày đáo hạn

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

06/12/2016

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

...
45678910
...