sbanner4.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Công bố báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và chào bán chứng khoán ra công chúng

30/11/2016

Công bố báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và chào bán chứng khoán ra công chúng.

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

21/11/2016

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

18/11/2016

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Chào bán toàn bộ quyền mua cổ phiếu GEX (Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam)

09/11/2016

Chào bán toàn bộ quyền mua cổ phiếu GEX (Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam)

Báo cáo thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

04/11/2016

Báo cáo thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng, xin xem file đính kèm.

Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản - Du lịch VNECO

28/10/2016

Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản - Du lịch VNECO

Triển khai thực hiện chi trả cổ tức 2015 bằng cổ phiếu

28/10/2016

Công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của ủy ban chứng khoán nhà nước và sàn giao dịch chứng khoán HCM (về việc triển khai thực hiện chi trả cổ tức 2015 bằng cổ phiếu).

Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện MECA VNECO không còn là công ty con của VNECO

03/10/2016

Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện MECA VNECO không còn là công ty con của VNECO, kể từ ngày 30/09/2016

Core Asia tiếp nhận thêm thành viên mới góp vốn & tăng vốn điều lệ

20/09/2016

Core Asia tiếp nhận thêm thành viên mới góp vốn & tăng vốn điều lệ. 

VNECO thoái vốn tại MECA VNECO

16/08/2016

VNECO thoái vốn tại MECA VNECO

...
45678910
...