sbanner4.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Công bố thông tin thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

17/07/2014

Thông báo số 1088 TB/VNECO-TCNS ngày 17/07/2014 về việc Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam đã nhận được giấy phép kinh doanh thay đổi lần thứ 5.

Công bố thông tin số 1773 TB/VNECO-TCNSĐT

20/12/2013

Văn bản công bố thông tin số 1773 TB/VNECO-TCNSĐT trên cổng thông tin điện tử của Ủy Ban Chứng khoán nhà nước và Trung Tâm Chứng khoán TP HCM.

Thông báo thông tin bất thường: Thành viên Hội đồng Quản trị từ nhiệm

12/07/2013

Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam công bố Thành viên Hội đồng Quản trị: Ông Nguyễn Việt Thắng từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Thông báo gia hạn nộp báo cáo tài chính Công ty mẹ, BCTC tổng hợp và báo cáo hợp nhất năm 2012

08/04/2013

Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam (VNECO) đã gửi thông báo số  342/VNECO-TCKT về việc gia hạn báo cáo tài chính công ty mẹ, BCTC tổng hợp và báo cáo hợp nhất  năm 2012 gửi Ủy Ban chứng khoán nhà nước, sở giao dịch chứng khoán TP HCM ngày 28/03/2013.

Biên bản họp HĐQT, nghị quyết của HĐQT ngày 08 tháng 10 năm 2012

12/10/2012

Biên bản họp HĐQT, nghị quyết của HĐQT ngày 08 tháng 10 năm 2012

VNECO gởi xác nhận mô hình công ty và các loại báo cáo tài chính phải công bố

06/07/2012

VNECO gởi xác nhận mô hình công ty và các loại báo cáo tài chính phải công bố thông tin theo yêu cầu công văn số 1235/2012/SGDHCM-NY ngày 12/07/2012.

Kết quả ĐHĐCĐ VNECO 2012

02/05/2012

Sáng ngày 27/04/2012, tại Hội trường Khách sạn Xanh Đà Nẵng, số 64 Hoàng Văn Thái, Phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

Mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

19/04/2012

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Thông báo số 345/TB-VSD của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

13/03/2012

  Thông báo số 345/TB-VSD của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chúng khoán.
 

Thông báo số 207/2012/TB-SGDHCM của sở giao dịch chứng khoán Thành phố HCM về ngày đăng ký cuối cùng

13/03/2012

Thông báo số 207/2012/TB-SGDHCM của sở giao dịch chứng khoán Thành phố HCM về ngày đăng ký  cuối cùng.

...
45678910
...