sbanner4.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam thông báo bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới

25/05/2015

Thông báo số 664 TB/VNECO-TCNS về việc HĐQT Tổng công ty họp bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020, và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

Thông báo số 578 TB/VNECO-TCNS về việc công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐ năm 2015

09/05/2015

Thông báo số 578 TB/VNECO-TCNS về việc công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐ năm 2015

Thông báo về việc gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

24/04/2015

Thông báo số 537 TB/VNECO-TCNS ngày 24/04/2015 và Công văn số 09 CV/VNECO-HĐQT ngày 17/04/2015 về việc gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Thông báo số 1869 TB/VNECO-CBTT ngày 29/10/2014

29/10/2014

Thông báo số 1869 TB/VNECO-CBTT ngày 29/10/2014 về việc hoàn thành việc thanh toán gốc và lãi trái phiếu VNE_BOND2012.  

Thông báo số 1689 TB/VNECO-TCNSĐT và các thông báo liên quan

24/10/2014

Thông báo số 1689 TB/VNECO-TCNSĐT ngày 13/10/2014 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2013 bằng tiền.

Thông báo số 1425 TB/VNECO-CBTT

29/08/2014

Thông báo số 1425 TB/VNECO-CBTT ngày 29/8/2014 về việc thực hiện nghị quyết số 10 NQ/VNECO-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2014 của Hội Đồng Quản Trị Tổng Công ty về việc thông qua chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ. Ngày 28/8/2014 Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam đã lựa chọn và ký kết hợp đồng số 108/2014/VCBS-TVTCDN với Công ty TNHH Chứng khoán Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) tư vấn và bảo lãnh phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2014 cho Tổng công ty.

Thông báo số 1267 TB/VNECO-CBTT

08/08/2014

Thông báo số 1267 TB/VNECO-CBTT ngày 08/8/2014 về việc Hội đồng quản trị đã thông qua chủ trương phát hành trái phiếu; tổng giá trị phát hành 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng). Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo; Thời hạn phát hành 02 năm; hình thức phát hành: Phát hàng riêng lẻ (có nghị quyết kèm theo).

Thông báo chuyển nhượng bớt cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng điện Hồi Xuân VNECO

22/07/2014

Thông báo số 1115 TB/VNECO-TCNS về việc chuyển nhượng bớt cổ phần của VNECO sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng điện Hồi Xuân VNECO (Công ty con).

VNECO thông báo kết quả phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

17/07/2014

Ngày 26/06/2014, Tổng Công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam (VNECO) đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 nhằm tổng kết đánh giá kết quả công tác sản xuất kinh doanh năm 2013, thông qua phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2014 và biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNECO Công bố thông tin chuyển đến trụ sở mới

17/07/2014

Thông báo số 1032 TB/VNECO-TCNS ngày 09/07/2014 về việc Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam chuyển đến trụ sở mới địa chỉ 344 Phan Châu Trinh, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

...
45678910
...