sbanner4.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

VNECO Báo cáo tính hình sử dụng vốn từ đợt phát hành và chào bán chứng khoán ra công chúng(Báo cáo đợt 3)

30/05/2017

VNECO Báo cáo tính hình sử dụng vốn từ đợt phát hành và chào bán chứng khoán ra công chúng(Báo cáo đợt 3)

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử về việc thành lập công ty Trùng Phương - Lăng Cô

25/05/2017

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử về việc thành lập công ty Trùng Phương - Lăng Cô

Thông báo trên cổng thông tin điện tử về thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

13/04/2017

Thông báo trên cổng thông tin điện tử về thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố Nghị quyết số 01 NQ/VNECO-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

25/03/2017

Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố Nghị quyết số 01 NQ/VNECO-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 

Thông báo về việc bầu ông Đoàn Đức Hồng - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020

24/03/2017

Ngày 23/3/2017, HĐQT Tổng Công tỵ cổ phần Xây dựng điện Việt Nam đã ra Nghị quyết số 09 NQ/VNECO-HĐQT về việc bầu ông Đoàn Đức Hồng-Thành viên HĐQT giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 (có Nghị quyết kèm theo);  

Công bố thông tin về việc đã nhận được đơn xin từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam của ông Đặng Trọng Ngôn

23/03/2017

Công bố thông tin về việc đã nhận được đơn xin từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam của ông Đặng Trọng Ngôn

Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 và giải trình lợi nhuận trước ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên BCTC Hợp nhất năm 2016, chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán

22/03/2017

Công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 và giải trình lợi nhuận trước ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên BCTC Hợp nhất năm 2016, chênh lệch lợi nhuận trước và sau kiểm toán

Thông báo về việc chuyển nhượng số vốn góp của Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Châu Á

17/03/2017

Ngày 17/03/2017, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã ban hành Nghị quyết số 07 NQ/VNECO-HĐQT về việc Tổng Công ty cổ phần Xâỵ dựng Điện Việt Nam nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Châu Á vào Công ty TNHH Thuận Nhiên Phong 1, giá trị nhận chuyển nhượng: 2.000.000.000 đồng (có Nghị quyết kèm theo).

Thông báo về việc một số cá nhân giả danh cán bộ Tổng công ty để xin cổ đông ủy quyền để dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

17/03/2017

Theo phản hổi của một số cổ động thì những ngày gần đây trên thị trường có một số cá nhân giả danh là cán bộ Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam liên lạc hứa trả hoa hồng để xin ủy quyền cổ đông để dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Tổng công ty.

Thông báo về báo cáo tài chính riêng năm 2016 của Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam(VNECO) và tài liệu kèm theo

14/03/2017

Thông báo về báo cáo tài chính riêng năm 2016 của Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam(VNECO) và công văn giải trình

1234567
...