sbanner4.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Thông báo 1409 TB/VNECO-TCKT về việc công bố thông tin trên cổnng Thông tin điện tử của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước và Sở GDCK TP HCM

09/10/2015

Thông báo 1409 TB/VNECO-TCKT về việc công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước và SGDCK TP HCM về việc thoái vốn ở công ty con

Thông báo 1402 TB/VNECO-TCNS về việc công bố thông tin trên cổnng Thông tin điện tử của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước và Sở GDCK TP HCM

09/10/2015

Thông báo 1402 TB/VNECO-TCNS về việc công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước và SGDCK TP HCM về việc điều chỉnh quy mô dự án Khu tổ hợp căn hộ cao cấp, Trung tâm thương mại Dịch vụ và Khách sạn VNECO Sơn Trà; Góp vốn thành lập công ty TNHH quản lý dự án Core ASIA.

Thông báo số 37 TB/VNECO-HĐQT

24/09/2015

Thông báo số 37 TB/VNECO-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để được quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu phát hàng thêm của cổ đông hiện hữu.

Thông báo 1358 TB/VNECO-TCNS, 1360 TB/VNECO-TCNS và công bố thông tin 1360 CBTT/VNECO-TCNS

23/09/2015

Thông báo 1358 TB/VNECO-TCNS, 1360 TB/VNECO-TCNS  trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước và SGDCK TP HCM và công bố thông tin 1359 CBTT/VNECO-TCNS của VNECO về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014

Thông báo 1358 TB/VNECO-TCNS, 1360 TB/VNECO-TCNS và công bố thông tin 1360 CBTT/VNECO-TCNS

23/09/2015

Thông báo 1358 TB/VNECO-TCNS, 1360 TB/VNECO-TCNS  trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước và SGDCK TP HCM và công bố thông tin 1359 CBTT/VNECO-TCNS của VNECO về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014

Thông báo 1315 TB/VNECO-TCNS Về việc công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước và SGDCK TP HCM

22/09/2015

Thông báo 1315 TB/VNECO-TCNS Về việc công bố thông tin điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua và đặt mua cổ phần trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước và SGDCK TP HCM

Thông báo 1292 TB/VNECO-TCNS Về việc công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước và SGDCK TP HCM

17/09/2015

Ngày 15/09/2015 Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam gửi thông báo 1292 TB/VNECO-TCNS Về việc công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước và SGDCK TP HCM.

Hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 và phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu

09/09/2015

1/ Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chứng số 64/GCN_UBCK ngày 01/09/2015

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam công báo biên bản họp của Ban Kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát của Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020

04/06/2015

Ngày 04 táng 06 năm 2015, Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam ra thông báo số 734 TB/VNECO-TCNS về việc  công báo biên bản họp của Ban Kiểm soát bầu ông Lê Chí Dũng, sinh năm 1968 giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát của Tổng công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020

Thông báo 663 TB/VNECO-TCNS về kết quả ĐHĐCD thường niên 2015

26/05/2015

Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam công bố biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và nghị quyết của ĐHĐCĐ

1234567
...