sbanner4.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện MECA VNECO không còn là công ty con của VNECO

03/10/2016

Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện MECA VNECO không còn là công ty con của VNECO, kể từ ngày 30/09/2016

Core Asia tiếp nhận thêm thành viên mới góp vốn & tăng vốn điều lệ

20/09/2016

Core Asia tiếp nhận thêm thành viên mới góp vốn & tăng vốn điều lệ. 

VNECO thoái vốn tại MECA VNECO

16/08/2016

VNECO thoái vốn tại MECA VNECO

Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

12/07/2016

Tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty ngày 30/06/2016

01/07/2016

Quyết định bổ nhiệm ông Mai Anh Hoàng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty ngày 30/06/2016.

Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty ngày 08/06/2016

08/06/2016

Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty ngày 08/06/2016

Nghị quyết số 10 NQ/VNECO-HĐQT về việc chuyển nhượng Khách sạn Xanh Huế

08/06/2016

Nghị quyết số 10 NQ/VNECO-HĐQT về việc chuyển nhượng Khách sạn Xanh Huế

Nghị quyết và biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông năm 2016

04/06/2016

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam công bố Nghị quyết số 01/2016/VNECO-ĐHĐCĐ ngày 03/06/2016 và biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông năm 2016

Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2016 và thông báo 838TB/VNECO-TCNS về việc công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử

21/05/2016

Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2016 và thông báo 838TB/VNECO-TCNS về việc công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước và SGDCK TP HCM về việc tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2016

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ năm 2016

29/04/2016

Thông báo 04 TB/VNECO-HĐQT công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước và SGDCK TP HCM về ngày đăng ký cuối cùng họp ĐHĐCĐ năm 2016

1234567
...