tong-thau-xay-dung-dien-s.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Xây lắp đường dây trên không đến 500KV

Được xác định là thế mạnh truyền thống của VNECO và cũng là lĩnh vực chính trong ngành nghề của Tổng Công ty từ khi thành lập đến nay.

VNECO có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công các công trình điện, các đường dây và trạm biến áp điện, VNECO luôn là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực xây lắp đường dây với nhiều công suất thiết kế khác nhau từ 35kV đến 500kV với trên 25 công trình ĐZ 500kV, trên 40 công trình ĐZ 220kV và hàng trăm công trình khác với cấp điện áp 35kV đến 110kV.