tong-thau-xay-dung-dien-s.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Xây lắp cáp ngầm

Cùng với việc thi công xây dựng đường dây và trạm biến áp, VNECO luôn quan tâm đầu tư phát triển xây lắp cáp lực và cáp ngầm, cáp siêu nhiệt.