san-xuat-cong-nghiep-s.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Sản xuất cột điện bê tông ly tâm và các sản phẩm bê tông ly tâm các loại

Đã cung ứng nhiều lô hàng cột điện bê tông ly tâm 10m, 12m, 20m, ống cống cấp thoát nước cho phát triển lưới điện nông thôn, khu công nghiệp và khu đô thị của các tỉnh miền trung và các tỉnh tây nguyên.