tu-van-dich-vu-s.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Tư vấn hệ thống điện

Tư vấn thiết kế, qui hoạch và tổ chức thi công điện nông thôn; điện khu đô thị; khu công nghiệp. Tư vấn thiết kế các Nhà máy chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (Tại Khu Công nghiệp Hòa Khánh- TP. Đà nẵng ), nhà máy chế tạo kết cấu thép Mêca VNECO (Tại Khu CN Nhà Bè – TP HCM).

 

Tư vấn xây lắp đường dây trên không và trạm biến áp

Tư vấn tổ chức thi công lưới điện đến 500kV, Tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm, Tư vấn đền bù giải phóng mặt bằng thi công đường dây và trạm, Dịch vụ trèo cao làm việc trên cao.

Tư vấn xây dựng nhà máy điện - năng lượng tái tạo

Tư vấn Xây dựng nhà máy Thủy điện (VNECO đã tham gia xây dựng các nhà máy thủy điện: Khe Diên; Krông Hnăng; Hồi Xuân,..), Tư vấn xây dựng Năng lượng tái tạo (VNECO đã tham gia xây dựng các nhà Điện gió Phương Mai 1 (Bình Định) Nhà máy Điện Gió Thuận Nhiên Phong (Bình Thuận), Tư vấn giám sát xây dựng nhà máy thủy điện, năng lượng tái tạo...

Dịch vụ bảo trì - bảo dưỡng

Tổ chức bảo trì Đường đây và Trạm biến áp đến 500kV, Dịch vụ sửa chữa Máy Biến áp; lọc dầu biến áp, cho thuê máy lọc dầu biến áp, Dịch vụ sửa chữa, Bảo trì tua bin Gió.

Dịch vụ quản lý và vận hành

Tổ chức Đào tạo nhân sự quản lý và vận hành nhà máy Điện gió, Tổ chức dịch vụ quản lý và vận hành Nhà máy Điện gió, Thủy điện.