dau-tu-nguon-dien-s.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Nhà Máy Thuỷ Điện Hồi Xuân

Đầu tư nhà máy Thủy điện Hồi Xuân (tỉnh Thanh Hóa) công suất 102MW.

Phối cảnh của dự án: