cung-cap-thiet-bị-s.jpg

Máy biến áp khô 22/36kV

Máy biến áp khô 22/36kV 

Máy biến áp dầu đến 36kV

Máy biến áp dầu đến 36kV 

Thiết bị lưu điện

Thiết bị lưu điện

Tủ đóng cắt trung thế

Tủ đóng cắt trung thế 

Phụ kiện cáp trung thế đến 72kV

Phụ kiện cáp trung thế đến 72kV