cung-cap-thiet-bị-s.jpg

Máy biến áp truyền tải

Máy biến áp truyền tải điện áp từ 110kV - 500kV.

Trạm GIS

Trạm GIS điện áp 110kV - 220kV

Cáp ngầm, cáp siêu nhiệt và phụ kiện

Cáp ngầm, cáp siêu nhiệt và phụ kiện cấp điện áp từ 110kV – 500kV

Thiết bị chỉnh lưu 110kV -1000kV AC

Thiết bị chỉnh lưu 110kV -1000kV AC