sbanner1.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

CTCP Xây dựng điện VNECO 8

Địa chỉ: số 10 Đào Duy Từ, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 050 859807

Fax: 050 858921

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

Vốn điều lệ tại 31/12/2015: 18.000.000.000 đồng

Vốn thực góp của VNECO đến 31/12/2015: 9.746.980.000 đồng, tương đương 55,93% vốn điều lệ.