sbanner1.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

CTCP Xây dựng điện VNECO 7

Địa chỉ: 51 Phạm Như Xương, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3735517 Fax: 0511.3735516

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: 

Vốn điều lệ tại 31/12/2015: 30.677.700.000 đồng

Vốn thực góp của VNECO đến 31/12/2015: 9.560.000.000 đồng, tương đương 31,16% vốn điều lệ.