sbanner1.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

CTCP Xây dựng điện VNECO 4

Địa chỉ: 197 Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383 538019

Fax: 0383 853433

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

Vốn điều lệ tại 31/12/2015: 10.280.000.000 đồng.

Vốn thực góp của VNECO đến 31/12/2015: 5.192.580.000 đồng, tương đương 54,73% vốn điều lệ.