sbanner1.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

CTCP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 3

Địa chỉ: Khối 3, Trung Đô, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383 855006

Fax: 0383 855263

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

Vốn điều lệ tại 31/12/2015: 13.197.100.000 đồng.

Vốn thực góp của VNECO đến 31/12/2015: 6.985.720.000 đồng, tương đương 52,93% vốn điều lệ.