sbanner1.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

CTCP Xây dựng điện VNECO 2

Địa chỉ: 13 Mai Hắc Đế, thành phố Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 038 3840941

Fax: 038 3840944

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

Vốn điều lệ tại 31/12/2015: 21.588.800.000

Vốn thực góp của VNECO đến 31/12/2015: 5.854.100.000 đồng, tương đương 36,49% vốn điều lệ.