sbanner1.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

CTCP Xây dựng điện VNECO 10

Địa chỉ: Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 056 841115

Fax: 056 841330

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

Vốn điều lệ tại 31/12/2015: 9.984.500.000 đồng.

Vốn thực góp của VNECO đến 31/12/2015: 3.000.000.000 đồng, tương đương 30,05% vốn điều lệ.