sbanner1.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Công ty TNHH Quản lý Dự án Core Asia

Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà Sông Đà, 14B Kỳ Đồng, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Tư vấn, Quản lý các dự án đầu tư...

Vốn điều lệ tại 31/12/2015: 2.000.000.000 đồng

Vốn thực góp của VNECO đến 31/12/2015: 1.020.000.000 đồng, tương đương 51,00% vốn điều lệ.