sbanner1.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Bước 3: Phỏng vấn

Thông qua buổi phỏng vấn này, Công ty có thêm các thông tin để đánh giá mức độ phù hợp của ứng viên dự tuyển với công việc cần tuyển. Một số yếu tố chính được xem xét khi phỏng vấn: Khả năng giao tiếp, khả năng làm việc (độc lập hay theo nhóm), khả năng tổ chức công việc và lập kế hoạch, khả năng tư duy và giải quyết vấn đề, kiểm tra lại một số thông tin trong hồ sơ: Quá trình học tập, kinh nghiệm, kỹ năng... Tùy từng ứng viên và vị trí có thể có nhiều hơn một buổi phỏng vấn.